Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

kruchablondynka
kruchablondynka

January 17 2018

kruchablondynka
kruchablondynka

January 14 2018

kruchablondynka
5889 dba9 420
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaSoulPL SoulPL
kruchablondynka
2942 8dfa 420
Reposted fromsavatage savatage viaoxygenium oxygenium
kruchablondynka
5887 ba46 420
kruchablondynka
0108 e2aa 420
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viano-longer-kore no-longer-kore

January 13 2018

kruchablondynka
4921 a71c 420
Reposted fromzciach zciach viaxannabelle xannabelle
kruchablondynka
3647 6d16 420
Reposted fromkabu kabu viano-longer-kore no-longer-kore

January 11 2018

January 07 2018

kruchablondynka

December 31 2017

kruchablondynka

December 24 2017

kruchablondynka
Reposted fromFlau Flau viano-longer-kore no-longer-kore
kruchablondynka

December 23 2017

kruchablondynka
1341 7a60 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viatwice twice
kruchablondynka
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobrebopolskie dobrebopolskie

December 18 2017

kruchablondynka

Większość kobiet ma proste potrzeby i naprawdę nie wymaga wiele. Coś do jedzenia. Ładny ciuch. Kawałek wygodnego łóżka. No i przede wszystkim żadnych idiotów.

— - Rafał Wicijowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaxannabelle xannabelle
kruchablondynka
Reposted fromfresia fresia viatwice twice
kruchablondynka
Norway
Reposted fromlifeless lifeless viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl