Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2017

kruchablondynka
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobrebopolskie dobrebopolskie

December 18 2017

kruchablondynka

Większość kobiet ma proste potrzeby i naprawdę nie wymaga wiele. Coś do jedzenia. Ładny ciuch. Kawałek wygodnego łóżka. No i przede wszystkim żadnych idiotów.

— - Rafał Wicijowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaxannabelle xannabelle
kruchablondynka
Reposted fromfresia fresia viatwice twice
kruchablondynka
Norway
Reposted fromlifeless lifeless viatwice twice

December 17 2017

kruchablondynka
3725 9da5
Reposted fromGIFer GIFer viamyego myego
kruchablondynka
1968 8b62 420
Reposted fromrachelbones rachelbones viaunique unique
kruchablondynka
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush

December 02 2017

kruchablondynka
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
kruchablondynka
kruchablondynka

November 27 2017

kruchablondynka

November 24 2017

kruchablondynka
2542 dd23 420

November 19 2017

kruchablondynka
4199 b8ad 420
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viadisheveled disheveled
kruchablondynka
0525 822a 420
Reposted fromtfu tfu viaunique unique
kruchablondynka
3916 d5ef 420

fehral:

oldfarmhouse:

In the woods

http://pin.it/_lbPcvw

F E H R A L | win or learn, never lose. | IG: itsjesslam

November 17 2017

kruchablondynka
0650 858d 420
Reposted fromfelicka felicka viatwice twice

November 14 2017

kruchablondynka
kruchablondynka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl