Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

kruchablondynka
kruchablondynka
Nie ma nic bardziej przygnębiającego, niż bezradność w sprawach, na których nam najbardziej zależy.
kruchablondynka
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
kruchablondynka
4592 007b 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

June 29 2017

kruchablondynka
1790 9f62 420
Reposted fromverronique verronique viafilmowy filmowy
0656 6c8c 420

youcouldfuckingkissme:

Accurate representation of menstruation

Reposted fromno-rest-for-destka no-rest-for-destka viatwice twice
kruchablondynka

June 18 2017

kruchablondynka
2912 398c 420
Reposted fromkaiee kaiee viano-longer-kore no-longer-kore
kruchablondynka
kruchablondynka

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa. 

— Rachel Hawthorne
kruchablondynka
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadrunkwhipster drunkwhipster
kruchablondynka

June 13 2017

kruchablondynka
6557 4c72 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viapsychoviolet psychoviolet
kruchablondynka

June 12 2017

kruchablondynka
6608 0fa3 420
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
1941 fee2 420

poetryconcrete:

Llocs i gent, photography by Marcel Girl, 1950-1970.

Reposted fromLittleJack LittleJack

June 02 2017

kruchablondynka
9424 96ca 420
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET
1303 519f 420

The deep water is unmerciful , Fuco Ueda

Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl