Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

kruchablondynka
kruchablondynka
-On nie jest łajdakiem, babciu
-Gorzej wnusiu, jakby był skurwysynem to pół biedy, ale on jest po prostu głupi i słaby.
— żulczykowe love.

May 12 2017

kruchablondynka
5043 d19b 420
Reposted fromtfu tfu viaaviee aviee
kruchablondynka
4521 c334 420
Reposted frompiehus piehus viacharlottea charlottea
0337 dfd2

thenatsdorf:

Shaman cat performs ritual to grant kittens their nine lives. [full video]

Reposted frommontak montak viaedhell edhell
kruchablondynka
4382 5949 420
Reposted fromPoranny Poranny viaelentarie elentarie

May 11 2017

kruchablondynka

May 08 2017

kruchablondynka
kruchablondynka
5937 3d2f 420
Reposted fromextramegane extramegane viapsychoviolet psychoviolet

May 05 2017

kruchablondynka
5438 fb29 420
Reposted fromkarahippie karahippie viadrunkwhipster drunkwhipster
3734 4c70 420

“High five”

kruchablondynka
0487 49b0 420
google poeta
Reposted fromfourtheye fourtheye viapsychoviolet psychoviolet
0436 c236

antiquers:

The Office Rewatch : Bros before hoes.

Reposted fromLittleJack LittleJack

May 04 2017

kruchablondynka
8434 afe8 420
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
Reposted fromairwave airwave viaxannabelle xannabelle
kruchablondynka

"Mama zawsze mi mówiła: „Niczego nie ułatwiaj mężczyźnie. Jeśli cię kocha, to cię znajdzie, choćbyś nie wiem gdzie była, zdobędzie cię nawet spod ziemi. A jak mu będziesz pomagać, to choćbyś podała się na srebrnej tacy, nic z tego nie będzie. Pamiętaj, nigdy nie ułatwiaj mężczyźnie”. Miałam te słowa „wdrukowane” w mózgu i w moim przypadku sprawdziły się. Mój mąż mówi, że nikt go w życiu tak nie umęczył jak ja. Teraz śmieje się z tego, ale ja jestem jego żoną."

— Magdalena Mielcarz
kruchablondynka
Zawsze dobrze jest dowiedzieć się, że jednak możemy żyć bez osoby, bez której, jak nam się wydaje, żyć nie umiemy.
— Charles Bukowski
Reposted fromiloveyou iloveyou viaxannabelle xannabelle
kruchablondynka
3751 0f2b 420
Dante
Reposted frombackground background viamyego myego
kruchablondynka
Wiesz co? Nigdy nie zdawałam sobie sprawy, jak kurewsko wyczerpujące jest znać Ciebie
— SKINS
Reposted fromwhaaaat whaaaat viasaturdaycomeslow saturdaycomeslow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl