Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

kruchablondynka
Reposted fromtotal1ty total1ty viaAnetzschka Anetzschka
kruchablondynka
Reposted fromanderer-tobi anderer-tobi viabiauek biauek
kruchablondynka
3766 5c4c 420
Reposted fromparkaboy parkaboy viakotfica kotfica
kruchablondynka

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
kruchablondynka
9932 320c 420
Reposted fromwombinka wombinka viapsychoviolet psychoviolet
kruchablondynka
kruchablondynka
0508 97ad 420
3995 85a6 420
Reposted fromlevindis levindis viapsychoviolet psychoviolet
kruchablondynka
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway

April 23 2017

kruchablondynka
Jeśli ktoś traktuje Cię źle, pamiętaj, że jest coś nie tak z nim, a nie z Tobą. Normalni ludzie nie niszczą innych ludzi.
— znalezione.
kruchablondynka
5359 e5b5 420
Reposted fromexistential existential viapsychoviolet psychoviolet
kruchablondynka
4241 3b4d 420

April 06 2017

4583 24e0 420
kruchablondynka

March 31 2017

kruchablondynka
W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło
— Pokolenie Ikea
kruchablondynka
3042 20e8 420
kruchablondynka
5051 5881 420
adopted
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viabng123 bng123
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl